Сертификати

BS EN ISO 22000:2018

Обхват на сертификата: Производство на хранителни добавки. Производство на диетични и други хомогенизирани храни със специално предназначение. Сертификат номер: 171236.

ISO 9001
Производство на хранителни добавки. Производство на диетични и други хомеогенизирани храни със специално предназначение. Производство на лекарствени продукти. Сертификат номер: 70817.

HACCP
Производство на хранителни добавки. Производство на диетични и други хомеогенизирани храни със специално предназначение. Производство на лекарствени продукти. Сертификат номер: 70817/1.

Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни
Номер: 00861 Дата: 09.06.2011

Разрешение за производство/внос на лекарствени продукти
Номер: № BG/MIA-0305 Дата: 07.04.2022

ПОЛИТИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА