.

Изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.001-0360-C01

През м. декември 2015 г. „РАМКОФАРМ“ ООД започна изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.001-0360-C01 „Подобряване на производствения капацитет и повишаване на експортния потенциал на Рамкофарм ООД“

Виж повече

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email