ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Играй и спечели от Ramcopharm“ 05.12.22 – 09.12.22

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Играй и спечели от Ramcopharm“ Условия за участие. Обща информация: Организаторът на всяка игра на страницата на Nurulin Duo във Фейсбук е „РАМКОФАРМ“ ЕООД, гр.София ул. Плачковица 5А гр. София. Участниците в игрите не могат да предявяват претенции към Фейсбук, които възникват във връзка с участието или изпълнението на игрите. Игрите […]