BS EN ISO 22000:2018
Обхват на сертификата: Производство на хранителни добавки. Производство на диетични и други хомогенизирани храни със специално предназначение. Сертификат номер: 171236.
Вижте тук!

 

ISO 9001
Производство на хранителни добавки. Производство на диетични и други хомеогенизирани храни със специално предназначение. Производство на лекарствени продукти. Сертификат номер: 70817.
Вижте тук!

 

HACCP
Производство на хранителни добавки. Производство на диетични и други хомеогенизирани храни със специално предназначение. Производство на лекарствени продукти. Сертификат номер: 70817/1.
Вижте тук!

 

Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни
Номер: 00861 Дата: 09.06.2011
Вижте тук!

 

Разрешение за производство/внос на лекарствени продукти
Номер: № BG/MIA-0171 Дата: 23.06.2020
Вижте тук!

ПОЛИТИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Вижте тук!

СЕРТИФИКАТ ЗА ДОБРА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА
Вижте тук!