Европейски програми

/Европейски програми
­
1610, 2017

ДОБРИ ПРАКТИКИ ОПИК 2014-2020

октомври 16th, 2017|

1208, 2016

Изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.001-0360-C01

август 12th, 2016|

През м. декември 2015 г. "РАМКОФАРМ" ООД започна изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.001-0360-C01 "Подобряване на производствения капацитет и повишаване на експортния потенциал на Рамкофарм ООД" Виж повече

1208, 2016

Публична покана

август 12th, 2016|

РАМКОФАРМ ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0360-C01, обявява процедура за избор на изпълнител – „Публична покана“ с предмет: „Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дълготрайни [...]

1208, 2016

Отговори на постъпили въпроси и искания за разяснения по документация за участие в процедура за избор на изпълнител по проект BG16RFOP002-2.001-0360-C01

август 12th, 2016|

Отговори на постъпили въпроси и искания за разяснения по документация за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет " “Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи по следните обособени [...]