Най-нови продукти

Не е наличен ЛАКТАСИНУМ
23,00 BGN за продукт ЛАКТАСИНУМ KIDS
3,89 BGN за продукт АЦИ-ДЕ
1,25 BGN за продукт ВАЛЕРИАНА

5175106N

Търсене

новини

 • Изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.001-0360-C01 

  През м. декември 2015 г. "РАМКОФАРМ" ООД започна изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.001-0360-C01 "Подобряване на производствения капацитет и повишаване на експортния потенциал на Рамкофарм ООД"

  Виж повече

 • Публична покана 

  РАМКОФАРМ ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0360-C01, обявява процедура за избор на изпълнител – „Публична покана“ с предмет: „Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи по следните обособени позиции:
  Обособена позиция 1: Капсул автомат за производство на хранителни добавки, дозирани в твърди капсули - 1 бр.;
  Обособена позиция 2: Машина за производство на хранителни добавки в опаковки тип "Саше"- 1 бр.“

  Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от тук.

Пауза

за нас

Фирма "РАМКОФАРМ" ООД е създадена през 1993г. и е 100% частно българско търговско дружество. Основната и дейност е разработка, производство и разпространение на хранителни добавки на билкова основа - продукти от стандартизирани сухи екстракти, етерични масла и комбинации от витамини в капсулна и таблетна форма. Използваните суровини са предимно внос от водещи фитофармацевтични компании в Европа. До момента фирмата е разработила 40 продукта, 31 от които се продават в аптечната мрежа и се ползват с репутацията на качествени и търсени от потребителите препарати.

Всички продукти на "РАМКОФАРМ" ООД са патентно защитени като Полезни модели и Търговски марки.

"РАМКОФАРМ" ООД има регистрации и осъществява износ на своите продукти за Гърция, Русия, Чехия, Словакия, Виетнам, Полша, Азербайджан и Литва, като работи и по нови възможности за излизане на трети пазари.
Годишният оборот на фирмата е около 1 500 000евро.

Фирмата притежава собствена производствена база, която е изградена съгласно условията за GMP /Добра Производствена Практика/ и е лицензирана за производство на лекарствени средства от „Изпълнителна Агенция по лекарствата” /ИАЛ/. Компанията е регистрирала и произвежда лекарствения продукт „Калиев йодид – 65мг”.

"РАМКОФАРМ" ООД е в отлични търговски отношения със всички фирми - търговци на едро на лекарствени средства в България, името на фирмата е добре познато във всички аптеки и в средите на фармацевтите.